Inhalt
Parteneri
Leben mit Behinderung Hamburg

Partenerul nostru “Leben mit Behinderung Hamburg” este o parte componentă stabilă a proiectului Rumänienhilfe, fiind atât gazdă cât și consilier cu ocazia delagațiilor. Oferă o dată pe an atât o vizită de lucru, un concediu pentru perfecționare, recunoscut și de autorități cât și o intervenție voluntară în unitățile noastre din România. Cu ocazia acestor intervenții voluntare, persoane cu și fără dizabilități realizează anumite proiecte mici. Astfel în ultimii ani s-au renovat module de locuit, s-a construit o filegorie/pavilion în grădină și grajdul pentru vite. În anul 2019 a avut loc prima vizită incluzivă a asistaților și angajaților din Centrul Cadea la Hamburg.

Concediul de perfecționare la Oradea

Cine dorește să viziteze unitățile și să cunoască serviciile sociale la fața locului ar fi bine să participe la un concediu de perfecționare. Următoarea vizită incluzivă cu scop de perfecționare va fi organizat de Leben mit Behinderung în anul 2021.

Programul concediului de perfecționare care durează o săptămână, este diferit de la an la an. Accentul se pune întotdeauna pe cunoașterea situațiilor de viață a persoanelor cu dizabilități, din domeniul muncii, timpului liber și a formării.

Realitatea socială, economică și istoria Oradiei se compară cu situația existentă în Germania. Se vizitează diferite locuințe protejate, locuri de muncă și se participă la diverse oferte de petrecere a timpului liber. S-a vizitat o unitate de psihiatrie și o unitate de asistență din zona rurală unde au fost prezentate aspectele vieții de la țară. S-a vizitat orașul Oradea descoperind ofertele culturale ale acestuia. La finalul concediului, a avut loc o intâlnire cu rprezentanții autorităților sociale care au răspuns la întrebările puse de vizitatori.

Înscriere aici

Școala specializată în asistență socială Alsterdorf

Partenerul nostru “Fachschule für Soziale Arbeit Alsterdorf“promovează din mijloacele puse la dispoziție de proiectul Erasmus, preocoparea de a face vizibile persoanele cu dizabilități ca parteneri cu drepturi egale.  În acest sens școala trimite în mod regulat practicanți în unitățile noastre române și organizează diferite întâlniri, evenimente și activități.

Practicanți

Partenerul nostru “Fachschule für Soziale Arbeit Alsterdorf“ trimite în mod regulat începând cu anul 1998 o dată sau de două  ori pe an practicanți (elevi și eleve care se specializează în domeniul pedagogiei speciale) pentru o perioadă de câteva luni în cadrul proiectului Erasmus finanțat de UE, practica efectuându-se în unitățile noastre la fața locului. Practicanții cunosc o nouă cultură dar sunt și un sprijin important în muncă. Acumulează experiențe noi și dau noi impulsuri în activitatea zilnică în unitățile de asistență de la fața locului. În plus, mulți specialiști și coordonatori participă activ la proiectul Erasmus și fac schimb de experiență cu specialiștii din România, despre condițiile de muncă și de formare/pregătire. Cadre didactice și coordonatori cu experiență în muca de asistență din România țin cursuri de formare continuă cu subiecte relevante în munca cu persoanele cu dizabilități.

Săptămână incluzivă de studiu

Școala specializată promovează cu ajutorul mijloacelor oferite de programul Erasmus, imaginea persoanelor cu dizabilități ca fiind parteneri cu drepturi egale.În această direcție s-au organizat diverse întâlniri, cum ar fi de exemplu săptămâna incluzivă de studiu cu o participare de aprox. 80 de persoane cu și fără dizabilități din Germania și România, organizată în 2019 într-un hotel mare din Oradea. Aceste întâlniri înseamnă o reevaluare a imaginii persoanelor cu dizabilități din România și reprezintă un sprijin important în reintegrarea acestor persoane în mijloculsocietății.

Suporterii
  • nenumărați donatori privați, care au fost și sunt fideli de mulți ani proiectului
  • câțiva voluntari veniți din Germania care au activat în proiectele noastre sau au organizat transporturi de ajutoare.
  • mijloace financiare ale Ministerului federal pentru cooperare și dezvoltare economică și programele UE PHARE și LIEN.
  • mijloace asigurate de Fundația Robert Bosch, de Fundația Velux și de
    Aktion Mensch“.
  • subvențiile acordate de Misiunea copiilor catolici “Cântăreții cu steaua” și de Referatul European al Bisericii Evanghelice.
  • transporturi cu donații și mijloace financiare asigurate de Parohia Catolică Weil im Schönbuch, ale Fundației suedeze „Syster Annas hjälpverksamhet för rumänska banrnhemsbarn”, ale grupului olandez “Frank Voss” și ale fundației belgiene “VZW Oradea”