Inhalt
Ce planuri avem!

Există o cerinţă crescută din partea persoanelor cu dizabilităţi de ieşire din sistemul instituţionalizat, din căminele ale statului, conduse adesea autoritar, pentru a trăi independent în societate. De aceea planurile noastre de viitor sunt legate de această cerinţă.

Noul proiect de ieşire din sistem

Avem nevoie de un număr mărit de locuri pentru persoanele care au trăit în locuinţele protejate sau în modulele centrului Cadea  şi care doresc şi sunt în stare să iasă din sistemul instituţionalizat. Dorim să extindem proiectul de ieşire cu susţinerea financiară de la Aktion Mensch. Se prevede ieşirea unui număr de 20 de tineri şi tinere cu dizabilităţi având o independenţă deplină. Activitatea de a le găsi cazare (căutarea unei chirii, realizarea contactelor, găsirea unui loc de muncă şi menţinerea acestuia) trebuie realizată în mod sistematic. Există un număr mare de candidaţi în aşteptare din instituţiile mari de stat pentru locurile care devin disponibile în locuinţele protejate şi în centrul Cadea.

Rețea proprie de curent electric în Cadea

O a doua experienţă importantă de-a noastră este faptul că statul român tratează furnizorii privaţi de servicii sociale în mod necorespunzător iar refinanţarea suficientă a serviciilor oferite este pusă în mod repetat sub semnul întrebării. De aceea noi trebuie să devenim pas cu pas mai independenţi din punct de vedere financiar chiar dacă acest fapt ne va reuşi doar parţial. Pe acest fundal, dorim să instalăm în centrul Cadea un sistem fotovoltaic cu sprijinul mărinimos al unui mecena olandez, asigurând alimentarea cu curent electric al centrului şi ale atelierelor.

Construirea unei bucătării în Cadea

Pe lângă acestea, acum  construim o bucătărie în Cadea nu departe de unitatea pe care o administrăm, care va înlocui bucătăria dezolantă și va prelua și serviciul de catering care ar deservi autoritățile, firmele și școlile din zonă.  Astfel,vor fi create locuri de muncă pentru persoanele cu și fără dizabilităţi într-o unitate incluzivă. Bucătăria ar fi o unitate de economie socială iar veniturile se vor reinvesti astfel că s-ar asigura o independenţă economică mai mare faţă de restituirile fluctuante primite de la stat.

Locuința protejată pentru nevăzători în Oradea

Casa pentru locuitorii nevăzători – o clădire veche situată în curtea Casei Max – a trebuit renovată în totalitate. La ora actuală noi o renovăm pentru a fi conformă cu standardele în vigoare pentru această categorie de persoane și adecvată pedagogiei nevăzătorilor. Beneficiarii din această casă locuiesc temporar cu ceilalți în clădirea principală. Temerile legate de greutăți și certuri iscate de această situație s-au dovedit a fi nefondate. Toți se bucură de noile încăperi și sunt solidari unul cu celălalt.